Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

absolutelyfuckingnot
6825 9904 500
Reposted fromlumincescence lumincescence viaicetea123 icetea123

August 22 2016

absolutelyfuckingnot
6207 19b5 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viatrele-morele trele-morele
absolutelyfuckingnot
Zazdrość nie jest wyrazem miłości, ale wzmożoną manifestacją instynktu posiadania.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
absolutelyfuckingnot
Życie ma 3 słowa: WYBÓR, SZANSA, ZMIANA. Musisz dokonać wyboru i skorzystać z szansy, jeśli chcesz coś zmienić.
Reposted frompietruchynatka pietruchynatka vianiskowo niskowo
absolutelyfuckingnot
Oczywiście, że rzucając kogoś kłamiemy. Żeby poczuć się lepiej. I to dopiero zabawne: żeby chronić tą drugą osobę przed nieprzyjemną prawdą. Mówisz komuś, że go/jej nie kochasz, raniąc go tak, że bardziej się nie da, a nie chcesz podać prawdziwej przyczyny rozstania, bo obawiasz się, że możesz skrzywdzić tą osobę! Czy może być coś bardziej durnego? Wyrywasz tej osobie serce, a troszczysz się, żeby przypadkiem nie złamała paznokcia.
— Pokolenie ikea, zawsze trafnie
absolutelyfuckingnot
Gdańsk
Reposted frombesen besen vialenka024 lenka024
absolutelyfuckingnot
3535 f584
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialenka024 lenka024
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
9628 f83d
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viadzony dzony
8198 e0e2 500

transmental:

chicago

Reposted frommrpotter mrpotter viadzony dzony
absolutelyfuckingnot
1929 aeba
absolutelyfuckingnot
5345 b492
Reposted fromBloodyBirch BloodyBirch vianoticeme noticeme
absolutelyfuckingnot
8200 b50e 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianoticeme noticeme
absolutelyfuckingnot
5612 519f 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viacrispybones crispybones
absolutelyfuckingnot
8697 d307 500
Reposted fromrol rol vianoticeme noticeme
absolutelyfuckingnot
3151 3210 500
Reposted frome-punc e-punc viacrispybones crispybones
absolutelyfuckingnot
8851 65d4 500
Reposted fromParadies Paradies viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
8200 fccb 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife vianoticeme noticeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl