Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
7847 eff1
absolutelyfuckingnot
A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
2150 4a30
Reposted fromipo ipo vianiemaproblemu niemaproblemu

July 16 2017

absolutelyfuckingnot
9649 6194
Reposted fromkarahippie karahippie vialetmeget letmeget
absolutelyfuckingnot
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viabezwladnie bezwladnie
absolutelyfuckingnot
"Ciężko mi, bo nie mogę się z Tobą zobaczyć, ale sądzę, że gdyby nie Ty, moje życie byłoby jeszcze gorsze. Kiedy rano w łóżku o Tobie pomyślę, mogę sobie powiedzieć: no, trzeba nakręcić sprężynę i żyć jak należy. Ty się tam starasz, a ja się muszę starać tutaj".
— Haruki Murakami
absolutelyfuckingnot
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
absolutelyfuckingnot
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
absolutelyfuckingnot
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23
absolutelyfuckingnot
8674 beaf
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama viagonnabebetter gonnabebetter
absolutelyfuckingnot
8048 8226 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viabuffyrulez buffyrulez
absolutelyfuckingnot
7994 b35e
Reposted fromtichga tichga viabuffyrulez buffyrulez
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viastan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl