Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

absolutelyfuckingnot
TY, nie trać mnie.
— nawet jeśli chcesz końca i masz rację.
Reposted fromorchis orchis viasoundofsilence soundofsilence
absolutelyfuckingnot
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPolinda Polinda

March 22 2017

absolutelyfuckingnot
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viainspirations inspirations
5659 5709
absolutelyfuckingnot
Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
Reposted frompomruki pomruki viainspirations inspirations
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
0966 7e7d 500
Reposted fromfam fam viaMountainGirl MountainGirl
absolutelyfuckingnot
3367 df48
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelusive elusive
absolutelyfuckingnot
6558 9d8a
Reposted fromjestemzero jestemzero viafrauvermeer frauvermeer
9288 12af
Reposted fromtron tron viainsidemysoul insidemysoul
absolutelyfuckingnot
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainspirations inspirations
absolutelyfuckingnot
6147 a608
absolutelyfuckingnot
7933 3440 500
absolutelyfuckingnot
Marylin Monroe
Reposted fromikari ikari viasexzrekinem sexzrekinem
absolutelyfuckingnot
4883 7057 500
Prague.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
4636 0c4e 500
Reposted fromkelu kelu viaPolinda Polinda
absolutelyfuckingnot
4225 5aeb 500
Lorenzo Bernini: Memento mori
Reposted fromseverak severak viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
absolutelyfuckingnot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl