Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

absolutelyfuckingnot
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Dzisiaj jestem już starsza, o te kilka przygód, kiedy krew buzowała w żyłach w napięciu i strachu, że może się nie udać. O kilka niezałatwionych spraw, które pokazały, że mogą wrócić za jakiś czas ze zdwojoną siłą. O tych ludzi, którzy zarzekając się, że będą zawsze, nie przewidzieli, że ich 'zawsze' będzie miało swój koniec w dniu, kiedy okaże się, że nie jestem taka prosta, jak myśleli. Jestem starsza o te zawiedzione zaufanie i wystawianą na próby wiarą nie tylko w siebie, ale też innych ludzi. O wszystkie błędy, które popełniłam i mówiłam, że już nigdy więcej, a potem i tak robiłam to samo. O tych kilka zauroczeń, które mogę określić szczeniackimi miłościami i o wszystkie litry łez z ich powodu wylane. Dziś jestem starsza o ciebie i o tę jedną, jedyną miłość, która kazała mi wspinać się na szczyt, by upadek połamał nie tylko kości, ale też serce.
absolutelyfuckingnot
5317 24e1 500
Reposted frompampunio pampunio vianayantara nayantara
absolutelyfuckingnot
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew vianayantara nayantara

June 05 2018

2954 6bc6
Reposted fromitoweryou itoweryou viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
1715 d8b7 500
Z.Korczak "Umierałem sto razy"
absolutelyfuckingnot

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
2645 ba26
Reposted fromarwen arwen viairmelin irmelin
0341 e684 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
3717 f7dd
Reposted fromEtnigos Etnigos viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
absolutelyfuckingnot
3136 b80c 500
absolutelyfuckingnot
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
5751 4c39 500
absolutelyfuckingnot
5855 5338
what to do with all this love?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
8955 bddb
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Do not romanticize suffering. There is nothing poetic about a love that breaks your spirit.
— Titilope Sonuga (via lindazahra.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl