Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

absolutelyfuckingnot
Może nie chodziło o sklejanie złamanych serc.
Może chodziło o kochanie pokruszonych kawałków takimi, jakie one były.
— Brittainy C. Cherry
absolutelyfuckingnot
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
absolutelyfuckingnot
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
absolutelyfuckingnot
6883 80b1 500
Reposted fromtoskalatte toskalatte viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
0011 157d
Reposted fromShtriga Shtriga viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
Ludzie często pytają mnie dlaczego kogoś nie mam. Że wybrzydzam, że mam za wysokie wymagania albo, że nie dopuszczam do siebie ludzi. Oceniają mnie w ogóle mnie nie znając. Ale to tak wcale nie jest. I zupełnie nie o to chodzi. Nie narzekam na brak zainteresowania i nie mam problemów z nawiązywaniem kontaktów, wręcz przeciwnie. Czy skreślam ludzi szybko? Nie wiem, może rzeczywiście coś w tym jest. Ale raczej nazwałabym to "wycofem", dlatego by nie dawać komuś złudnej nadziei na to, że coś może być. Że coś kliknie, jak nie klika. U mnie się to nie sprawdza. Po kilkunastu latach relacji, związków, dłuższych i krótszych człowiek po prostu wie, nie tyle czego chce ale czego nie chce i blokuje się na amen.
— natrafione, autor niejaki/-a W.N.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
7165 5a48
Reposted fromsassenach sassenach viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
7163 a147
Reposted fromsassenach sassenach viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
7160 0f8d
Reposted fromsassenach sassenach viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
6408 fa58 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
5229 eb5c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
6406 a576 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
5250 8a3f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
5953 1d9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
4134 fa8d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
2518 639e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTattoo-World Tattoo-World
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl