Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

absolutelyfuckingnot
2143 2764
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadzony dzony
absolutelyfuckingnot
0004 3588
Reposted fromgubolev gubolev viapoisoned-life poisoned-life
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viaochildren ochildren
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viapoisoned-life poisoned-life
absolutelyfuckingnot
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasarkazm sarkazm
absolutelyfuckingnot
9454 2b3d
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony
absolutelyfuckingnot
7539 eb5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns

February 21 2017

absolutelyfuckingnot
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via-Vigil- -Vigil-
absolutelyfuckingnot
2728 3a3f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
0752 1142
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaampajewska ampajewska
absolutelyfuckingnot
1356 0f6b
Reposted fromTakingControl TakingControl viaampajewska ampajewska
absolutelyfuckingnot
4343 177b
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
1396 5d9a
Reposted fromnoticeable noticeable viairmelin irmelin
0223 e7d5

besttravelphotos:

Paris, France

February 20 2017

absolutelyfuckingnot
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viapoisoned-life poisoned-life
absolutelyfuckingnot
2897 92d1 500
Reposted frommslexi mslexi viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl