Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2019

absolutelyfuckingnot
8244 30ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
8241 782b 500
Reposted fromsoftboi softboi viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
5644 d69d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viajustonebullet justonebullet
8257 a7ce
Reposted frompheebs pheebs viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
8155 9820 500
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Powiedzieć, że miała złamane serce - to zdecydowanie za mało. Była złamana wewnętrznie cała. Przesiąknęła bólem do szpiku kości. Do każdej komórki. Całym krwiobiegiem. Każdym oddechem. Wdechem i wydechem. (...) Kiedy dookoła, w jej codzienności panował huragan i tak zdawało się, że ten jeden mężczyzna stanowił największy kataklizm jej życia. Zrównał perfekcyjnie wszystkie nadzieje z płaską rzeczywistością świata, której i tak nigdy nie potrafiła pojąć.
— Aleksandra Steć

March 28 2019

absolutelyfuckingnot

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
absolutelyfuckingnot
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
absolutelyfuckingnot
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
absolutelyfuckingnot
5131 b53c 500
Bill Binzen
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
Bang bang, you shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down
— Nancy Sinatra
absolutelyfuckingnot
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl