Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
Jeśli wtedy bym to wiedziała, czy zrobiłabym to jeszcze raz?  Jeśli wiedzieli by, że to co powiedzą, pójdzie prosto do mojej głowy, co powiedzieliby zamiast tego?
— Billie Eilish- everything I wanted
Reposted fromaleander aleander
absolutelyfuckingnot

Podziw jest cenniejszy od pożądania, a w dodatku bardziej wyniosły, bardziej twórczy, pożądanie jest wyjaławiające , nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż niespełnione pożądanie, i nic smutniejszego niż pożądanie spełnione.
— Varga, Trociny.
Reposted frommyu myu viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
Zostań, nie powiem Ci, że to miłość. Chociaż jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.
— Kortez
Reposted fromzoou zoou viafreska freska
absolutelyfuckingnot

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
absolutelyfuckingnot
9911 8a32 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viafreska freska
absolutelyfuckingnot
3099 0bff
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
absolutelyfuckingnot
Reposted frombluuu bluuu viafreska freska
absolutelyfuckingnot
3298 7416 500
Reposted fromhare hare viafreska freska
9289 a85c
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viafreska freska
absolutelyfuckingnot
Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viafreska freska
absolutelyfuckingnot
9791 3d7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
absolutelyfuckingnot
Cholernie brakuje mi motywacji. Do wszystkiego. Nie widzę sensu, nie czuję potrzeby. Są takie chwile, w których coś we mnie uderza i krzyczy: teraz dasz radę, weź się za siebie, bo kto, jeśli nie ty? A chwilę później ten sam głos pyta: a tak w ogóle, to po co to robisz? I to jest najlepszy moment żeby odpuścić, poddać się, tak po prostu, bez jakichkolwiek pytań, bez pragnień, których nigdy nie było. Więc odpuszczam i po raz kolejny przegrywam życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
7025 9954 500
Reposted frompierdolony pierdolony viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
1992 9dc8 500
Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
2804 28c8 500
Reposted fromwyczes wyczes viajustonebullet justonebullet

December 08 2019

absolutelyfuckingnot
Nie powinno boleć nas to, że cierpimy setny raz z tego samego powodu, ale fakt, że właśnie sto razy dostaliśmy od życia po tyłku i nie potrafimy wyciągnąć z tego żadnej lekcji.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl