Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

absolutelyfuckingnot
8564 68e6
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
6426 8ebb 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
1989 6195
Reposted frompisces pisces viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
2379 9e81 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajustonebullet justonebullet
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viaou ou
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme
absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme
absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme

February 16 2019

absolutelyfuckingnot
Psy to ludzkie stworzenia. (...) W przeciwieństwie do ludzi.
— Chyłka
Reposted fromobliviate obliviate vianayantara nayantara
absolutelyfuckingnot
Matterhorn
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianayantara nayantara
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
8470 6157 500
Przedwiośnie I
Reposted fromfrique frique vianayantara nayantara
absolutelyfuckingnot
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
Reposted fromnezavisan nezavisan vianayantara nayantara
absolutelyfuckingnot
Przyszłość miała być szansą, a przyszła jaka przyszła.
Wszystko zdaje się być piękne, chyba że widzisz to z bliska.
— Miuosh, Róże z betonu
absolutelyfuckingnot
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena vianayantara nayantara
absolutelyfuckingnot
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viapragne-ataraksji pragne-ataraksji

February 15 2019

absolutelyfuckingnot
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
8296 22e8
Reposted fromsunlight sunlight via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl