Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

absolutelyfuckingnot
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viavigil vigil
absolutelyfuckingnot
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viahironie hironie
absolutelyfuckingnot
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianayantara nayantara
absolutelyfuckingnot
7667 96b8
Reposted fromkonwalia konwalia vianayantara nayantara
absolutelyfuckingnot
7538 7787
Reposted fromrevalie revalie via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
absolutelyfuckingnot
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
absolutelyfuckingnot
9711 1b56
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot

April 17 2017

absolutelyfuckingnot

“So plant your own gardens and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.”

— ― Jorge Luis Borges
Reposted fromxannabelle xannabelle viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
1737 7de3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacysia cysia
absolutelyfuckingnot
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viacysia cysia
absolutelyfuckingnot
8475 8829
Reposted fromcalifornia-love california-love viacysia cysia
absolutelyfuckingnot
street vendors
Reposted fromcats cats viajustonebullet justonebullet
7823 e8d6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianoisetales noisetales
absolutelyfuckingnot
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viajustonebullet justonebullet

April 16 2017

absolutelyfuckingnot
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl