Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

absolutelyfuckingnot
6798 a779 500
Reposted fromniiina niiina vialenifca lenifca
absolutelyfuckingnot
6796 5312 500
Reposted fromniiina niiina vialenifca lenifca

October 13 2019

absolutelyfuckingnot
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— F. Nietzsche
Reposted fromvaporous vaporous viajustonebullet justonebullet
5795 1bc9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamoai moai
absolutelyfuckingnot

A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Janusz Leon Wiśniewski
absolutelyfuckingnot
I przeżyłam, choć nienawidzę siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
chciałabyś być ważna, a jesteś zastępowalna.
— zwykły substytut
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
1589 1a9e
Reposted from2017 2017 viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
Może jutro zgaśnie słońce. Przecież może.
— Edward Stachura, Się
Reposted fromdojenka dojenka viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
Że mnie nie kochano, po prostu.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
5357 873e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajustmine justmine
absolutelyfuckingnot
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć.  Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania.  Nikt za to nie płaci.
— Żulczyk
Reposted fromlovvie lovvie viabreatheslow123 breatheslow123
absolutelyfuckingnot
9800 1a3b 500
Reposted frompiehus piehus viamonikasamodobro monikasamodobro
absolutelyfuckingnot
0518 0554
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
absolutelyfuckingnot
5842 1ecf 500
Reposted fromsavatage savatage vianoiz1709 noiz1709
absolutelyfuckingnot
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viaponurykosiarz ponurykosiarz
absolutelyfuckingnot
2787 7d5f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
absolutelyfuckingnot
9916 6ba5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
absolutelyfuckingnot
Reposted frommarianjin marianjin viapierniczek pierniczek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl