Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

absolutelyfuckingnot
9563 6c16
Reposted fromremeeember remeeember viacinnamongirl cinnamongirl
absolutelyfuckingnot
4960 c886 500
Reposted fromtichga tichga viaimmuff immuff
absolutelyfuckingnot
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
absolutelyfuckingnot
1842 3d2a 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapolcia24 polcia24
absolutelyfuckingnot
4865 3210
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayouaresonaive youaresonaive
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości?                
Samotność.
W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— M. Szwaja
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
9055 6b52
Reposted fromcohr cohr viamidaj midaj
absolutelyfuckingnot
4410 eae4
Reposted frommistic mistic viakatastrofo katastrofo
absolutelyfuckingnot
6279 cf1c 500
Reposted frommagat magat viahereyes hereyes
absolutelyfuckingnot
Żeby znaleźć kogoś, kto naprawdę cię rozumie, trzeba mieć farta, ale potem wszystko zależy od ciebie. Jeśli pokazujesz ludziom, że są dla ciebie ważni, zapamiętają to.
— Brenna Yovanoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabonitas bonitas
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Kiedy kobieta mówi: „Jesteś dla mnie za dobry”, znaczy to mniej więcej tyle, że jesteś dla niej pizdą. Nie jesteś dla niej wyzwaniem, nie potrafisz jej wkręcić na obroty, nie potrafisz jej także, prawdopodobnie, dobrze przelecieć. Kobiety bardzo pragną zdominować faceta. Czasami płaczą. Czasami krzyczą. Czasami po prostu robią awantury. To, że dostałeś kopa w dupę, to efekt tego, że osiągnęła, co chciała. Podporządkowała cię całkowicie. I zwyczajnie się jej to nie spodobało.
— moje ulubione pokolenie. Pokolenie Ikea.
Reposted fromzenibyja zenibyja vianergo nergo
absolutelyfuckingnot
4929 99d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpatient impatient
absolutelyfuckingnot
9160 7549 500
Reposted fromsunlight sunlight viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl