Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

absolutelyfuckingnot
0671 1404
absolutelyfuckingnot
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viadisheveled disheveled
absolutelyfuckingnot
2221 bbd8 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadisheveled disheveled
1300 6fbb 500
Reposted fromwestwood westwood viadisheveled disheveled
absolutelyfuckingnot
Są rzeczy, których nigdy nie robimy, bo ktoś napełnia nas strachem przed nimi albo wmawia nam, że nie jesteśmy ich godni. Chcę zrobić wszystkie swoje nigdy - sama albo z kimś ważnym. Nie obchodzi mnie to. Chcę po prostu żyć.
— Tarryn Fisher – Margo
Reposted fromnyaako nyaako vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
absolutelyfuckingnot
9399 7e27 500
Reposted fromnivea nivea vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
absolutelyfuckingnot
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
4532 6e17 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
Hallgrímskirkja.
2356 ff3e
1397 f5db 500

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
Chorzów, lata 60.
Reposted fromfelicka felicka viafreska freska

June 05 2019

absolutelyfuckingnot
2015 721a 500
absolutelyfuckingnot
9534 8c82 500
Reposted fromsoftboi softboi viajustonebullet justonebullet

June 03 2019

absolutelyfuckingnot
6368 16f4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse viamyszkaminnie myszkaminnie
absolutelyfuckingnot
4425 cc7f 500
Reposted fromsoftboi softboi viabegformore begformore
absolutelyfuckingnot
4598 6693 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapollywood pollywood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl