Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

absolutelyfuckingnot
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
2811 47f1
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
7726 d0fe 500
absolutelyfuckingnot
Kiedy porównujesz dziecko z innymi czuje sie ono oceniane. Czuje się gorsze bo w jego mniemaniu, gdyby było lepsze z nikim byś go nie porównywał. Ciągłe wspominanie o innych dzieciach każe mu wyciągać wnioski, że nie jest wystarczająco dobre
— takie ciekawe wykłady
absolutelyfuckingnot
3292 f914
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
0315 8696 500
Reposted fromkaraibski karaibski viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
Źródło:mirei-chan
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer
1984 3824 500
Reposted fromvesania vesania viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
8823 8f37
Reposted fromfelicka felicka viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot

Saint Cirq Lapopie, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaou ou
absolutelyfuckingnot
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viaou ou

July 20 2018

absolutelyfuckingnot
Samotność jest wtedy, jak każdy tramwaj jest dobry, bo gdziekolwiek pojedziesz, to czeka cię to samo. 
— Pitbull
Reposted fromostatni ostatni viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
2881 d73d 500
Reposted fromFienrira Fienrira viajustonebullet justonebullet
3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
2742 eea3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl