Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

absolutelyfuckingnot
Znalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heartZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heart
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
9051 b020 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
0254 b6e9
Reposted fromirmelin irmelin viadobby dobby
absolutelyfuckingnot
6344 6349 500
Frankfurt am Main in 1899
Reposted fromvolldost volldost viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
6274 6849
Time…
Reposted frombalu balu viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
"Rozstali się, a przecież nie mogli żyć bez siebie.  Rozstali się, a przecież wiązali ze sobą przyszłość.   Rozstali się, a przecież byli dla siebie wszystkim.  Rozstali się, a przecież to na siebie czekali całe życie.   Rozstali się i co, i żyją jakoś bez siebie."
— Słowa zbyt proste
Reposted fromdobby dobby viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
2410 c4bb 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
absolutelyfuckingnot
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie viaoversensitive oversensitive

April 14 2018

4677 68fd 500
absolutelyfuckingnot
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
2283 2c26 500
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
0117 c2cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
2469 0b21
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaou ou
absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme viaou ou

April 07 2018

5356 0563 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaou ou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl