Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

absolutelyfuckingnot
2192 c90c 500
Twój Vincent.
1681 a298 500
absolutelyfuckingnot
Uważaj, których strun
Nieopatrznie duszą dotykasz.

Niektóre z nich mogą już nigdy
Nie chcieć przestać brzmieć.
— Maciej Wierszycki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabadblood badblood
0339 b009
Reposted fromryoina ryoina viafancy-claps fancy-claps
absolutelyfuckingnot

February 04 2018

absolutelyfuckingnot
6324 0e71
absolutelyfuckingnot
7698 9ef8 500
Reposted frompiehus piehus via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
8035 bce2
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
Reposted fromqb qb viasatyra satyra

February 03 2018

4820 b398
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
7841 fcdc
absolutelyfuckingnot
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
3675 20ab 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
Nie bój się miłości tylko dlatego że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via100suns 100suns

February 02 2018

absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
5935 f1e5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasatyra satyra
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl