Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

9936 abfc 500
absolutelyfuckingnot
8674 bd85
Reposted frombatgirl batgirl viaskrzacik skrzacik
7463 e997
Reposted frombrumous brumous viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viarugia rugia
absolutelyfuckingnot
0995 9b0e 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viarugia rugia
absolutelyfuckingnot
1009 890d
Reposted fromipo ipo viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
0566 9107
Reposted fromNekoii Nekoii viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot

Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.

— Emery Lord
absolutelyfuckingnot
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
absolutelyfuckingnot
Czasem brak jednej osoby sprawia, że świat zdaje się wyludniony.
— Alphonse de Lamartine
Reposted fromlugola lugola viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
8573 bf8d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoversensitive oversensitive

October 07 2017

absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
4776 ac29
Reposted fromrichardth richardth vianoticeme noticeme
absolutelyfuckingnot
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life vialetmego letmego
absolutelyfuckingnot
4948 c92a 500
Kiedy nie chcesz już śnić cudzych marzeń.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
1929 f4a5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl