Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

absolutelyfuckingnot
Reposted frommrrru mrrru viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
2598 1146
absolutelyfuckingnot
Bo oboje wiemy, że nigdy nie będę twoją ukochaną.
Ja tylko przynoszę podniecenie.
Towarzystwo w łóżku.
Wypełniam przestrzeń w Twojej pościeli.
— Daughter - "Candles"
Reposted frompensieve pensieve viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viaimpulsivee impulsivee
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
6313 28d3

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanedreamer insanedreamer
7334 3d7f
absolutelyfuckingnot
0117 c2cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
0987 909d
Reposted fromursa-major ursa-major via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
Reposted fromFlau Flau viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
5876 bf67 500
Reposted frompiehus piehus viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
3841 42fc 500
Reposted frommaxchad maxchad viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot


otter space
Reposted fromthepunnery thepunnery viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
5961 6cd8 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl