Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

absolutelyfuckingnot
Reposted fromthetemple thetemple viadzony dzony
absolutelyfuckingnot
5315 e111
Reposted fromnazarena nazarena viadzony dzony
absolutelyfuckingnot
6376 c70b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafreska freska
absolutelyfuckingnot
Reposted frombluuu bluuu viafreska freska
absolutelyfuckingnot
3658 636c
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
absolutelyfuckingnot
1439 c629 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarugia rugia
7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viafreska freska
absolutelyfuckingnot
2188 5242 500

June 16 2017

absolutelyfuckingnot
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
absolutelyfuckingnot
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
absolutelyfuckingnot
Reposted frombluuu bluuu viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
9582 2c1a
Borszewicz, "Mroki"
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

absolutelyfuckingnot
Gdyby mi ktoś powiedział, gdybym miał choć odrobinę gwarancji, że będę mógł być z Tobą, choć przez rok, choć przez pół roku, a potem - śmierć, to bym pojechał do Ciebie. To nie melodramat; to wyznanie tego, który na pewno - z całym idiotyzmem i kabotynizmem - najwięcej Cię kochał. W końcu przyjdzie taka noc. kiedy prześpisz się z innym. Ja Ci się nigdy nie podobałem, ale to inna sprawa. Mnie lepiej być pijanym, niż myśleć, że ta chwila w końcu przyjdzie. Ale jeszcze nie rób nic ostatecznego. Jesteś taka młoda. Masz jeszcze czas. Każdy chce być szczęśliwy. Ja chciałem być szczęśliwszy od innych. Ale Bóg mnie ukarał. Balem się o Ciebie. Wiesz czego się bałem. Ale dzisiaj, to wszystko co nas dzieliło, nie wydaje się tak ważne.
— LIST MARKA HŁASKI DO AGNIESZKI OSIECKIEJ
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavigil vigil
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl