Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

absolutelyfuckingnot
I napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów.
Zadzwoniłbym do Ciebie ale wiem, że tego nie chcesz. Wybełkotał że Cię kocham, że jest tu źle i serio tęsknie.
Reposted fromnataliana nataliana viazycienaspsuje zycienaspsuje
absolutelyfuckingnot
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad viapragnienia pragnienia
9097 0609 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaoxygenium oxygenium
absolutelyfuckingnot
Reposted fromFlau Flau viaoxygenium oxygenium
absolutelyfuckingnot
6188 c97e 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaoxygenium oxygenium
absolutelyfuckingnot
7123 c368 500
Reposted fromdeszcz deszcz viaoxygenium oxygenium
absolutelyfuckingnot
2346 4ba3
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabuffyrulez buffyrulez
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaShittyKitty ShittyKitty
absolutelyfuckingnot
Masz przyjaciół tysiąc - zbyt mało ich będzie,
Masz wroga jednego - napotkasz go wszędzie.
Reposted fromKisune Kisune viarasta87 rasta87
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
2264 331a 500
Reposted frommimikyu mimikyu vianoisetales noisetales
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
2743 5830 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaskrzacik skrzacik
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl