Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

absolutelyfuckingnot
0502 ad29 500

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

absolutelyfuckingnot
6906 9d50
absolutelyfuckingnot

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted fromfatu fatu viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
-Co to jest samotność? -spytał mnie mój młodszy brat.
-Samotność to jest to, kiedy po całym dniu włączasz telefon i nie widzisz żadnej wiadomości. Po prostu nikt się Tobą nie interesuje.
— autor nieznany
absolutelyfuckingnot
9100 28d7 500
absolutelyfuckingnot
3616 6162 500
absolutelyfuckingnot
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Przypomnij sobie, jak pękało Ci serce, jak byłeś pewny, że już nigdy nie będziesz mógł być szczęśliwy po utracie kogoś lub czegoś, co stanowiło tak wielką wartość dla Ciebie. Czas mijał i pozbierałeś się całkiem dobrze, czyż nie tak było?
absolutelyfuckingnot
3374 36b6 500
Reposted fromviren viren viaJakisproblem Jakisproblem
absolutelyfuckingnot
6818 81a3
Reposted fromGodislove Godislove viaJakisproblem Jakisproblem
absolutelyfuckingnot
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
3466 d332 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
1345 208c
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl