Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

absolutelyfuckingnot
6478 00f8
Reposted fromlostinspace lostinspace viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viasatyra satyra
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Przez cokolwiek przechodzisz - po prostu przez to przejdziesz. To minie. Podziękuj już teraz. Przecież wiesz, że wkrótce pojawi się tęcza.
— Oprah Winfrey
2652 454a
Reposted fromdivi divi vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
Reposted fromkalina21 kalina21 vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
5420 ea2e
Reposted from4777727772 4777727772 vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
4244 91d4
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
6404 371a 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem vianikotyna nikotyna
3730 2dd1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaskrzacik skrzacik

January 14 2018

absolutelyfuckingnot
Reposted fromFlau Flau viaampajewska ampajewska
absolutelyfuckingnot
9993 59ab
Reposted fromdusielecc dusielecc viaampajewska ampajewska
absolutelyfuckingnot
3343 002a
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viadobby dobby
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
6870 ee0c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadobby dobby
absolutelyfuckingnot
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viadobby dobby
absolutelyfuckingnot
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viadobby dobby
absolutelyfuckingnot
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie. Patrzysz na kogoś, uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś, myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”. Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek. Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom, imiona dla dzieci. 
A później co? 
Pijesz.
Reposted fromnatory natory viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl