Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

absolutelyfuckingnot

Ale czasami sama świadomość tego, że jakiś etap w życiu dobiega końca, wcale nie oznacza, że uda nam się rozpocząć coś nowego. Z doświadczenia wiem, że istnieją takie rozdziały, których nie da się tak po prostu zamknąć. Ciągną się w nieskończoność, mimo że już dawno powinniśmy postawić ostatnią kropkę i sięgnąć po czystą kartkę. Wszystko dlatego, że konfrontacja z przeszłością nigdy nie jest łatwa. W niektórych przypadkach bywa wręcz niemożliwa. Bo chociaż bardzo chcemy stawić czoło temu, co się wydarzyło, to bolesne wspomnienia nas paraliżują. Sprawiają, że zastygamy w bezruchu, niezdolni do wykonania kolejnego kroku.

— Martyna Senator - "Z popiołów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoai moai
absolutelyfuckingnot
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarapingyourmind rapingyourmind
absolutelyfuckingnot
Reposted fromFlau Flau viaJakisproblem Jakisproblem

July 10 2018

absolutelyfuckingnot
8204 e186
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viafreska freska
absolutelyfuckingnot
6688 7e27
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
8033 befc
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
absolutelyfuckingnot
2857 e35f 500
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
5154 7835 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot

Przyjdź do mnie rano
wproś się pod kołdrę i lecz dotykiem.
Zatrute rany,
myśli krwotoki opatrz językiem.

Potem tul mocno,
wyciśnij lata kiedy cię ze mną tutaj nie było,
kiedy szłam sama przez miasto widmo,
które się na mnie z hukiem waliło.

Pozwól zapomnieć,
że wszyscy umrzemy, 
że świat się kończy,
że nic nie wiemy.

Powiedz:
nie musisz
jestem
rozumiem.

Nic piękniejszego wymyślić nie umiem.

— Marta Stasiak
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Nie boję się wilka, tabletek, śmierci, czterdziestu rodzajów pustej ciemności. Boje się przywyknąć.
— Różycki
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
7630 6fe6
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
5111 d4ce 500
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
6515 b042 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanedreamer insanedreamer
I wanted everything because I didn’t want anything enough.
Lang Leav, “And/Or,” Lullabies
Reposted frombackground background viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
5189 6ce0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
8095 10ae 500
absolutelyfuckingnot
Nie rozumiem was. Jesteście tacy inteligentni, a jak tylko człowiek zechce zrobić coś tak zwyczajnego jak zgon, to wszyscy się dziwią. Co za ludzie!
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viaimbirimbir imbirimbir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl