Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

absolutelyfuckingnot

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
0987 909d
Reposted fromursa-major ursa-major via100suns 100suns
absolutelyfuckingnot
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
Reposted fromFlau Flau viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
5876 bf67 500
Reposted frompiehus piehus viaskrzacik skrzacik
absolutelyfuckingnot
3841 42fc 500
Reposted frommaxchad maxchad viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot


otter space
Reposted fromthepunnery thepunnery viainsanedreamer insanedreamer
absolutelyfuckingnot
5961 6cd8 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viaoversensitive oversensitive
absolutelyfuckingnot
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
absolutelyfuckingnot
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
absolutelyfuckingnot
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
absolutelyfuckingnot
2580 f844
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
absolutelyfuckingnot

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot

“Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.”

~ Kathryn Perez

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl