Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme viajnna jnna
absolutelyfuckingnot

"Pożyję tu jeszcze trochę i zobaczę, co się stanie, pomyślała. Umrzeć zawsze mogę później. Prawdopodobnie".

Haruki Murakami

Reposted fromhrafn hrafn viaelinela elinela
absolutelyfuckingnot
9693 6d83
Reposted fromsoftboi softboi viaelinela elinela
9997 26d3 500
Reposted fromRoarieluz Roarieluz viacieniolubek cieniolubek
absolutelyfuckingnot
7574 eed0 500
Reposted fromhrafn hrafn viaelinela elinela
absolutelyfuckingnot
7565 5ebb 500
Ilya Brezinski
Reposted fromhrafn hrafn viaelinela elinela
absolutelyfuckingnot
7129 3195 500
Marta Bevacqua
Reposted fromhrafn hrafn viaelinela elinela
absolutelyfuckingnot
4743 7f4e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
absolutelyfuckingnot

"Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty".

Haruki Murakami "Norwegian Wood"

Reposted fromhrafn hrafn viaelinela elinela
absolutelyfuckingnot

"Wszystko musi mieć swoją formę. Nieobecność musi mieć formę szczególnie wyszukaną".

Hanna Krall "Wyjątkowo długa linia"

Reposted fromhrafn hrafn viaelinela elinela
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
6456 0ef4 500
Reposted fromhrafn hrafn viaelinela elinela
absolutelyfuckingnot
4744 5594 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
absolutelyfuckingnot
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viadessinemoilapaix dessinemoilapaix
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viadessinemoilapaix dessinemoilapaix
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot

April 05 2020

absolutelyfuckingnot
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianikotyna nikotyna
absolutelyfuckingnot
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viasolivagant solivagant
absolutelyfuckingnot
6814 02ed 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viasolivagant solivagant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl