Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

absolutelyfuckingnot
To ja tu sobie poleżę, popłaczę i poczekam aż będzie wreszcie kurwa dobrze
— Martwy lis
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
9597 262b 500

utracone:

edit.

Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianoticeme noticeme
absolutelyfuckingnot
absolutelyfuckingnot
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
absolutelyfuckingnot
6774 6a56 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
2570 e6b6
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viairmelin irmelin

February 14 2020

absolutelyfuckingnot
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamadeinchina madeinchina
absolutelyfuckingnot
6088 f715 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaWlodara Wlodara
absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme viagreywolf greywolf
absolutelyfuckingnot
6445 2739 500
Reposted fromnyaako nyaako viafreska freska
absolutelyfuckingnot
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
8457 d418 500
Reposted fromniente niente viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
3345 64c9 500
Reposted fromhrafn hrafn viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromglupotaboli glupotaboli viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
9387 7af6
Reposted fromgarazowka garazowka viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
Przecież najbardziej dojrzewamy w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
1926 a2cc 500
Joker, T. Phillips (2019)
Reposted frommovieguy movieguy viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
6059 b53b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl