Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

absolutelyfuckingnot
2664 a852 500
Reposted fromhrafn hrafn viairmelin irmelin
absolutelyfuckingnot
9080 c596 500
absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme viafreska freska
absolutelyfuckingnot
3934 822c 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viafreska freska
absolutelyfuckingnot
2504 7388
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
absolutelyfuckingnot
0530 c397 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreska freska
absolutelyfuckingnot
3413 aa6d 500
Reposted frompiehus piehus viafreska freska
absolutelyfuckingnot
0435 0983 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreska freska
absolutelyfuckingnot
- Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi. -Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno. Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreska freska
absolutelyfuckingnot
Your fear is a map to your freedom.
— Alexandra Michelle
Reposted fromretro-girl retro-girl viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
absolutelyfuckingnot
0746 ebd8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
5484 c70d
absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
Reposted fromshakeme shakeme viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
9096 1dc6
Reposted fromsilkdreams silkdreams viajustonebullet justonebullet
absolutelyfuckingnot
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
2846 97f7 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaaleander aleander
absolutelyfuckingnot
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
absolutelyfuckingnot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl